Vui lòng cho phép website sử dụng Javascript!

Để tìm hiểu cách cho phép website sử dụng Javascript, theo hướng dẫn sau:

 • Bảng điểm thi đua

  Tuần 62

  Cập nhật lần cuối: 27-11-2020 15:19:15

  STT Lớp Điểm nề nếp Điểm phong trào Tổng điểm Vị thứ
  Điểm cộng Điểm trừ Điểm cộng Điểm trừ
  1 12 Toán Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  2 11 Anh Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  3 10 A2 Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  4 10 Văn Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  5 10 Anh Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  6 10 Tin Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  7 10 Sinh Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  8 10 Hóa Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  9 10 Lý Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  10 10 Toán Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  11 11 A1 Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  12 11 Văn Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  13 11 Tin Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  14 12 Lý Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  15 11 Sinh Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  16 11 Hóa Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  17 11 Lý Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  18 11 Toán Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  19 12 A1 Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  20 12 Văn Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  21 12 Anh Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  22 12 Tin Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  23 12 Sinh Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  24 12 Hóa Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1
  25 10 A1 Không cóKhông cóKhông cóKhông có 100 1